REEFT A/S
  ...

Indtastning
Antal maskiner som skal overvåges
Indtast antal Produktionsmedarbejdere
Indtast gennemsnitlig timeløn
Indtast forventet effektivitetsgevinst i %
Kan indtastes
Årlige maskinafskrivninger
Diverse andre produktionsomkostninger
Prisberegner maskine 1
Hardware
Stk
Enhedspris
Total
REEFT Engine
1
Includeret
Flexbox
1
Includeret
Total hardware
Timeforbrug
Uddannelse
Opsætning og installation af systemet
Total for timer
Licenser
REEFTvisual Flex 3 maskiner månedligt
Årligt
Total Installation
Service Abonnement
REEFTvisual Stoptid (%)
Total årligt Service abonnement
Prisberegner efterfølgende
Hardware
Stk
Enhedspris
Total
REEFT Engine
1
Includeret
Flexbox
1
Includeret
Total hardware
Timeforbrug
Uddannelse
Opsætning og installation af systemet
Udviklingstimer
Projektledelse
Total for timer
Licenser
REEFTvisual Flex 3-6 maskiner månedligt
Årligt
Total Installation
Service Abonnement
REEFTvisual Stoptid (%)
Total årligt Service abonnement
Beregning af hvad et produktionsstop koster
Lønomkostning pr. dag
Produktionstimer pr. måned
Årlig lønomkostning
Årlig afskrivninger på maskiner
Årlig diverse andre produktionsomkostninger
Årlige Produktionsomkostninger
Nedbringelse af spild med (%)
Årlig Besparelse
Investeringsoversigt
Maskine
Investering
Total investering
Første 3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-24
Sum
Business case ved fuld drift
Total investering
Estimeret årlig gevinst ved % effektivitetstilvækst
Beregnet tilbagebetalingstid i måneder